Στης  21 Ιουνίου 2022 εκδηλώθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο του επιβατηγού πλοίου ro-ro Andros Queen. Το πλοίο βρισκόταν για επισκευές στα ναυπηγεία στο Πέραμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πλοίου, άλλη μια συνηθής περίπτωση εκδήλωσης του φαινομένου ενόσω το πλοίο βρίσκεται για επισκευές ή ελλιμενισμένο.

Συμβάντα

Μια σειρά από παρόμοια συμβάντα, όπως αυτά που ακολουθούν παρακάτω, ενισχύουν τα αποτελέσματα των ερευνών του ΙΜΟ για τα αίτια των πυρκαγιών στο πλοίο. Αυτές ξεκινούν από το μηχανοστάσιο και ιδιαίτερα, όταν το πλοίο βρίσκεται σε επισκευή.

 1. 14.06.2022, φωτιά στο μηχανοστάσιο πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ βρισκόταν για επισκευές για επισκευές σε ναυπηγείο, στο λιμάνι της Γιάλοβα στην Τουρκία
 2. 30.04.2022, φωτιά στο μηχανοστάσιο πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containership) στην κομητεία της Santa Barbara στην California
 3. 25.02.2022, φωτιά στο μηχανοστάσιο του επιβατηγού πλοίου στην Chittagong
 4. 28.10.2021, φωτιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου Super Fast ΙΙ ενώ το πλοίο βρισκόταν  στο λιμάνι της Πάτρας
 5. 21.11.2018, φωτιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου Kilic 1με σημαία Τουρκίας ενώ ήταν ελλιμενισμένο στο Ταίναρο

Από στατιστικά στοιχεία έχει προκύψει  ότι το 27% των πυρκαγιών σε πλοίο παρατηρούνται στο μηχανοστάσιο.

Αιτίες

Οι περισσότερο συχνές αιτίες για την εκδήλωση του φαινομένου της φωτιάς σε αυτόν τον χώρο είναι:

 1. απρόσεκτο κάπνισμα
 2. διαρροή λαδιού ή καυσίμου ή λιπαντικού
 3. εργασίες επισκευών, χωρίς τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την προστασία του και των εργαζομένων σε αυτό, όπως εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης ή φλογοκοπή ή άλλες θερμές εργασίες κλπ
 4. βραχυκύκλωμα

Η επέκταση της φωτιάς εκτός του μηχανοστασίου μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

 1. το μηχανοστάσιο να μην αποτελεί αυτόνομο πυροδιαμέρισμα
 2. τα δομικά στοιχεία του πυροδιαμερίσματος να μην έχουν τους κατάλληλους δείκτες  πυραντίστασης
 3. τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως το σύστημα ολικής κατάσβεσης που είναι υποχρεωτικό να είναι εγκατεστημένο σε κάθε μηχανοστάσιο είτε δεν λειτούργησε (ίσως και να ήταν εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών και δεν ήταν άμεση η χειροκίνητη λειτουργία του) είτε δεν ήταν καλώς εγκατεστημένο ή συντηρημένο.
 4. δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι φορητοί πυροσβεστήρες για τον χώρο
 5. το σύστημα συναγερμού να μην λειτούργησε ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως η ομάδα πυρασφαλείας
 6. ακόμη μπορεί οι εργαζόμενοι στο πλοίο, εκτός από την ομάδα πυροπροστασίας, να μην έχουν την ανάλογη εκπαίδευση οπότε υπάρχει μειωμένη αντίληψη των κινδύνων της φωτιάς ή της ταχύτητας επέκτασής της
 7. οι εργαζόμενοι βάρδιας να αμέλησαν κάποιους από τους παραπάνω παράγοντες ή να μην βρίσκονταν στην κατάλληλη θέση
 8. η αμέλεια λόγω συνηθείας, όταν μια λάθος παγιωμένη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει προκαλέσει κάποια καταστροφή, θεωρούμαι ότι ποτέ δεν θα συμβεί και όταν συμβαίνει πάντα λέμε ‘’η κακιά ώρα’’

Σημαντικό

Είναι σημαντικό να υπάρχουν τραυματισμοί ή απώλεια ζωής. Άλλωστε αυτό είναι και το κυρίως ζητούμενο, ωστόσο σημαντικά ζητήματα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και οι οικονομικές αβαρίες είτε της πλοιοκτησίας είτε των αρχών του λιμανιού.     

Μπορεί  να μην υπάρξει  μόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Yπάρχει όμως στον ατμοσφαιρικό αέρα λόγω των εκπομπών ρύπων και σωματιδίων, από τα παράγωγα της καύσης και τους καπνούς, όπως και το πυροθερμικό φορτίο που εκλύετε.

Από οικονομικής πλευράς το κόστος για την κινητοποίηση όλων των μέσων πυρόσβεσης του λιμανιού και των ναυπηγείων, όπως και τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών που προξένησε η φωτιά σε τμήμα πλοίου.

Εν κατακλείδι, ο άνθρωπος προλαμβάνει την αιτία της όποιας καταστροφής, όταν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και  σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπως είπε και ο Αριστοτέλης ‘’άνευ αιτίου ουδέν εστί’’

Περισσότερες πληροφορίες, αναλύσεις και παραδείγματα για τις αιτίες, την πρόληψη και την καταστολή της φωτιάς στο πλοίο, μπορείτε να βρείτε στο online Εντατικό Πρόγραμμα Πυρασφάλειας Πλοίων (Crash Courses in Firefighting) στο  e-learning Ναυτιλιακά προγράμματα στα Ελληνικά από την WORLD MARITIME ACADEMY.

Βασιλική Καλέμη, Μηχανολόγος Μηχανικός, WMA Instructor